15 tướng, cựu tướng công an bị kỷ luật, xem xét trách nhiệm

Từ tháng 7 đến nay đã có 15 tướng công an bị bắt giam, phạt tù, cách hết chức vụ trong Đảng hoặc bị xem xét kỷ luật…

Hồ Trang / Pháp Luật TP.HCM