Các công nhân vô tư đi bộ trên dây điện cao hơn chục mét

Dù đã được lắp đặt rất cao so với mặt đất, thế nhưng những chàng công nhân này vẫn đi lại bình thường trên những dây điện cao thế đó mà không tỏ ra lo lắng.

​​

PV (Video: electricity) / Tri thức trực tuyến