Công bố kết quả tín nhiệm của 48 người được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo 3 mức: ‘Tín nhiệm cao’, ‘Tín nhiệm’, ‘Tín nhiệm thấp’ được Ban kiểm phiếu công bố từ 14 giờ chiều nay 25-10 trong phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XIV, đầu giờ phiên họp chiều nay 25/10 bắt đầu lúc 14 giờ, Ban kiểm phiếu của QH công bố kết quả kiểm phiếu đối với 48 người giữ các chức vụ do QH bầu và phê chuẩn.

Trước đó, trong phiên họp sáng nay 25/10, QH đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín đối với 48 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm có 3 mức: ‘Tín nhiệm cao’, ‘Tín nhiệm’, ‘Tín nhiệm thấp’.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. QH thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sáng 25/10.

Cụ thể danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm:

Khối Chủ tịch nước:

1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước.

Khối Quốc hội:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực QH.

3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch QH.

4. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH.

5. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH.

6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH.

7. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH.

8. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH.

9. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH.

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH.

11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH.

12. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH.

13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ QH.

14. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH.

15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH – Chủ nhiệm Văn phòng QH.

16. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH.

17. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH.

18. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH.

Khối Chính phủ:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

5. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

6. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH.

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

25. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

26. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khối TANDTC, VKSNDTC và KTNN:

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Văn Duẩn – Phương Nhung / nld.com.vn