Doanh nghiệp với việc đưa hàng Việt về khu công nghiệp, khu chế xuất

Thời gian qua ngành Công thương đã cùng công đoàn các cấp triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo đối tượng lao động của ngành. Một trong những hoạt động nổi bật là triển khai hiệu quả các chương trình, đề án ngành Công thương gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/doanh-nghiep-voi-viec-dua-hang-viet-ve-khu-cong-nghiep-khu-che-xuat-638463.ldo

PV / Lao Động