Nếu phe Dân chủ thắng, TT Trump sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Tổng thống Donald Trump đang dồn toàn lực cho cuộc bầu cử giữa kỳ, điều ông lo sợ là chiến thắng của phe Dân chủ bởi nó quyết định nhiệm kỳ của ông kết thúc suôn sẻ hay chông gai.

Dẫn chuyện: Lê Phát

Ngân Phạm – Ái Duyên – Chi Mai / Tri thức trực tuyến