Người được thưởng Tết cao nhất ở Quảng Nam nhận 600 triệu

Người nhận mức thưởng Tết 600 triệu đồng đang làm cho một doanh nghiệp FDI ở Quảng Nam. Còn người nhận mức thưởng thấp nhất là 1,3 triệu đồng.

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Quảng Nam vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, thu nhập năm 2018 của 53 doanh nghiệp (DN) gần 33.000 lao động trên địa bàn.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp người nhận mức lương cao nhất thuộc khối doanh nghiệp FDI với 121,2 triệu đồng/tháng. Tiếp đến là khối doanh nghiệp dân doanh với mức tiền lương 54,5 triệu đồng/người/tháng, sau cùng là loại hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, với mức tiền lương 35 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động nhận lương mỗi tháng cao nhất ở Quảng Nam lên đến 121 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Đối với DN ngoài khu công nghiệp, người lao động có tiền lương cao nhất thuộc về khối DN dân doanh với mức lương 110 triệu đồng/tháng; DN FDI với mức 90,9 triệu đồng/người/tháng; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức lương cao nhất là 41 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động thu nhập mỗi tháng thấp nhất với các DN trong khu công nghiệp thuộc về DN dân doanh với mức lương 3,09 triệu đồng/tháng; tiếp đến là DN FDI với mức lương 3,4 triệu đồng/người/tháng; các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động có tiền lương thấp nhất thuộc về công ty TNHH MTV do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức 2,76 triệu đồng/người/tháng; tiếp đến là DN dân doanh với mức lương 3,25 triệu đồng/người/tháng; tiếp theo là DN FDI với mức lương 3,3 triệu đồng/người/tháng; sau cùng là công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước với mức lương 3,47 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, mức thu nhập hàng tháng của người hưởng mức lương cao nhất và thấp nhất ở Quảng Nam lên đến 44 lần.

Cũng theo báo cáo, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, mức thưởng cao nhất thuộc về DN FDI với 600 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất thuộc về DN ngoài khu công nghiệp với 1,3 triệu đồng/người.

Thanh Đức / Tri thức trực tuyến