Tiết lộ mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất tại Đà Nẵng

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại TP Đà Nẵng cao nhất 411.340.000 đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Đà Nẵng

Theo công bố thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại địa bàn Đà Nẵng của Sở LĐTB&XH Đà Nẵng thì nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thưởng cao nhất 411.340.000 đồng.

Đối với các công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 44.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 110.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Nguyên Thứ trưởng LĐ-TB&XH đánh giá, thưởng tết năm nay có thể chỉ ở mức tương đương năm trước.

Thưởng Tết Dương lịch 2019 ở Đà Nẵng hơn 112 triệu đồng

Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng cũng công bố mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 2019 tại địa bàn thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 112 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng.

Về tiền lương năm 2018 được chi trả trên địa bàn Đà Nẵng, tiền lương cao nhất 50.000.000 đồng/tháng; tiền lương thấp nhất là 3.530.000 đồng/tháng cũng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trước đó, năm 2018, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 131.000.000 đồng.

Văn Luận / Đời sống & Pháp lý