Tính năng trực thăng Marine One phục vụ Trump tại Việt Nam

Trực thăng VH – 60N trang bị nhiều hệ thống thông tin và phòng thủ, giúp Tổng thống Mỹ di chuyển chặng ngắn khi điều kiện đường bộ không cho phép.

Maria Boselli / Vnexpress