Tuyên Quang: Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018

Sáng 11-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại biểu Cục Chính trị Quân khu 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị.  Ảnh: Đăng Ninh

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về công tác quân sự, quốc phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt các cấp luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong học tập, công tác; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kết luận các nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và từng đồng chí cấp ủy viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt là tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cuộc Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đăng Ninh (Bộ CHQS tỉnh) / baotuyenquang.com.vn